Çevere izin belgesi danışmanlık
Anasayfa Emisyon İzni Gürültü İzni Deşarj İzni Tehlikeli Atık İletişim
TEL: 0216 590 0820

Çevre İzni

Çevre İzinleri Çevre İzni

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, çevreyi etkileyen alanlarda faaliyet gösteren tesislerin alması gereken izin ve lisansları 1 Nisan’dan itibaren tek kalemde ve elektronik ortamda verecek.

Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2010’da başlayacak Elektronik Çevre izinleri ve Lisansları Uygulaması hakkında bir açıklama yaptı.

Buna göre; Genel Müdürlüğe bağlı daire başkanlıkları ve il müdürlükleri tarafından ayrı ayrı verilen deşarj izni, emisyon izni, gürültü izni, derin deniz deşarjı izni ve atık lisansları başta olmak üzere tüm çevre izin ve lisansları tek bir çevre izni olarak alınacak.

Yeni sistemde işletmelerin kuruluş aşamasından itibaren almak zorunda oldukları çeşitli izin ve lisansların başvuruları tek bir noktadan yapılacak, bu başvurular yetkili otorite tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanacak.

Çevre İzin Belgesi

Çevre izin belgesi: İşletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belgedir.

Çevre İzni

Emisyon İzni

Emisyon izni 22 temmuz 2006 tarihinde çevre ve orman müdürlügünün aldıgı karar ile endüstri firmalarının hava kirliligini kontrolü için emisyonu ölçtürmek için yapılan işlemlerdir. Emisyon izni endüstri firmalarının hava kirligini engellmesi için yapılan işlemdir. ...devamı »

Gürültü İzni Çevre İzinleri Nedir Tanımı açıklaması Gürültü İzni

Gürültü Kontrol İzni'ne tabi tesisler Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği(ÇGDYY) Liste A ve B'de belirilmiştir. Söz konusu bu tesisler gerekli gürültü ölçümlerini yaptırarak Gürültü Kontrol izin Belgesi almak zorundadır. ...devamı »

Deşarj İzni Çevre İzinleri Nedir Tanımı açıklaması Deşarj İzni

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği esaslarına uymak şartı ile, alıcı su ortamlarına her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için idareden izin alınması mecburidir. Her atıksu deşarjı için Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu ka ...devamı »

Tehlikeli Atık İzni Çevre İzinleri Nedir Tanımı açıklaması Tehlikeli Atık İzni

Çevre ve Orman Bakanlığından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği AMACI; Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar; a) İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, b ...devamı »

Çevre İzin ve Lisanslar ile ilgili yönetmelik Çevre İzinleri Nedir Tanımı açıklaması Çevre İzin ve Lisanslar ile ilgili yönetmelik

29 Nisan 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27214 Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2 listesin ...devamı »

MARÇEV Çevre Laboratuvarı

Tel : 0216 590 0820

Faks:

Posta adresi: Yukarı Dudullu Tezcan Caddesi No: 38/5 Ümraniye / İSTANBUL

Posta kodu: 34775

email; bilgi @ cevreizni.net

Güncel Haberler »

emisyon deşarj tehlikeli atık gürültü izinleri
ohsas
Çevre İzin Emisyon İzin Gürültü İzin Deşarj İzin Tehlikeli Atık İletişim
MARMARA Çevre Teknolojileri ve Eğitim Danışmanlık Ltd. Şti. © 2009